Privacybeleid

Privacybeleid

Versie 1.1. Deze pagina is voor het laatst aangepast op 30 November 2019.

Wij zijn ervan bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo begrijpt u precies hoe wij werken.

Dit privacy beleid is van toepassing op deze website. U dient zich ervan bewust te zijn dat Funology niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.

Funology respecteert de privacy van de gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

 

Ons gebruik van verzamelde gegevens

Account en lidmaatschap

Bij creatie van een account op onze site vragen wij u om uw DAS-ID, uw mailadres, uw voor- en achternaam. Uw DAS-ID, mailadres, voor- en achternaam zijn daarbij verplicht, zodat wij u binnen de Atos organisatie en als lid of niet-lid van Funology kunnen identificeren. Zowel de verplichte als niet-verplichte gegevens uit uw account gebruiken we voor aanmelding voor evenementen. Op deze wijze hoeft u niet telkens dezelfde informatie te verstrekken. Alle door ons verzamelde gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers. Uw gegevens zijn niet zichtbaar voor derden, andere Atos medewerkers of leden van Funology. Tevens zullen wij Uw mailadres gebruiken voor onze nieuwsbrief. Bij het beeindigen van uw dienstverband, is er een mogelijkheid om lid te blijven: uw account wordt dan omgezet in een extern account met dezelfde rechten en plichten als zijnde een Atos-medewerker.

Tijdens introductiedagen voor nieuwe Atos medewerkers worden formulieren verstrekt om lid te worden van onze vereniging. Met de op deze formulieren door u verstrekte gegevens maken wij handmatig accounts aan op deze website.

 

Aanmelding voor evenementen

Wanneer u zich aanmeldt voor een evenement vragen we u soms adaptieve gegevens te verstrekken. Deze gegevens vragen we alleen indien deze nodig zijn voor de organisatie van het evenement en zijn alleen van toepassing op dat evenement. Tijdens evenementen kunnen er foto’s worden gemaakt, door deelname aan een evenement geef je automatisch toestemming voor het gebruik van dit beeldmateriaal.

 

Actualisatie ledenbestand en contributieverwerking

Omdat de contributie voor Funology op uw salaris wordt ingehouden ontvangen wij overzichten van de salarisadministratie en verstrekken wij overzichten aan de salarisadministratie om enerzijds ons ledenbestand en anderzijds de contributie inhouding op uw salaris actueel te houden. Hierbij worden de volgende gegevens verstrekt en ontvangen: SAP-nummer, Naam medewerker, DAS-ID, aanmelding of opzegging, peildatum, email adres. Het SAP-nummer slaan wij niet op, deze wordt bij aan- of afmeldingen handmatig aan het bestand toegevoegd.

 

Gebruik van fotomateriaal

Indien tijdens evenemeten foto's genomen worden, kunnen deze geplaatst worden op deze website. Deze foto's zijn alleen zichtbaar voor (ex-)Atos medewerkers met een account op de site nadat deze ingelogd zijn. Indien u niet wenst dat een foto op de site geplaatst wordt, kunt u een mail sturen aan funology@atos.net met vermelding van het evenement en de foto waar u bezwaar tegen maakt. U vindt de bestandsnaam van de foto als u met de muis over de foto beweegt. 

 

Analyse van de website

Deze website maakt gebruik van het content managementsysteem (CMS) Drupal. De beheerder van deze website kan binnen dit CMS-rapportages bekijken en op de webserver logbestanden inzien en analyseren.  De beheerder gebruikt deze rapportages en logbestanden ter verbetering van de beveiliging en het gebruik van de website.

Het bestuur van Funology en de beheerder kunnen binnen het CMS-rapportages bekijken en downloaden met aanmeldingen voor evenementen en rapportages met lidmaatschap informatie. Deze rapportages worden gebruikt voor de organisatie van evenementen, voor het aan- en afmelden van leden bij de salarisadministratie en om een actueel overzicht te hebben van de leden van de vereniging.

Incidenteel helpt een werknemer van Atos, anders dan bestuurslid of beheerder, met de organisatie van een evenement. Deze medewerker krijg in dat geval op aanvraag inzicht in de aanmeldingen voor het betreffende evenement. 

De beheerder, het bestuur en een organisator als hierboven vermeld, zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

 

Inzage en aanpassen gegevens

Via een mail aan onze algemene mailbox funology@atos.net kunt U een overzicht krijgen van de geregistreerde gegevens. Aanpassingen kunt U eveneens via deze mailbox aanvragen. Uitschrijven voor de nieuwsbrief kunt U doen door een mail te sturen aan onze algemene mailbox funology@atos.net of door dit te doen via de link onder aan in de nieuwsbrief.

De gegevens van (deelname aan) evenementen worden na maximaal 18 maanden gearchiveerd, de lidmaatschapsgegevens blijven na het afmelden van de personeelsvereniging nog maximaal 24 maanden gearchiveerd.

Financiële gegevens ten aanzien van contributie of deelname aan evenementen blijven (fiscaal) 7 jaar in archief.

 

Communicatie

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Atos of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

 

Cookies

Deze website maakt alleen gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) welke nodig zijn voor de werking van het CMS. 

 

Cookies uitzetten

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies op onze website niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

 

Doeleinden

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid.

 

Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.