The Funology membership

 

*** EN ***

Funology members get through their membership discounts on registration for activities. Members also have access to special offers or to be earlier informed about activities with limited enrollment.

The membership fee is € 2,00 per month and is deducted from your salary if you are an employee of Atos nederland BV or Atos International BV. Activate your membership on tab "Register" (on top of this article, only visible after loggin in), agree to the  € 2,00 fee and press the "Deelname verzenden" button.

Retired Atos NL employees who were already member untill retirement, can stay a member of FUNology after retirement. Atos employees from other countries with an temporary assignment of at least 1 year, is the possibility they also become a member of FUNology. Payment of the membership fee must be done yearly by transfer to our bank account  on IBAN NL86 RABO 0129333166 t.n.v. Atos Personeelsvereniging If you want to be a member please send an email to funology@atos.net and we will contact you for more details. The contribution is collected annualy by FUNology.

*** NL ***

Funology leden krijgen korting op activiteiten. Daarnaast hebben leden toegang tot speciale aanbiedingen en worden ze eerder geïnformeerd over activiteiten met een beperkt aantal plaatsen.

De contributie bedraagt € 2,00 per maand en wordt ingehouden op je salaris als je medewerker bent van Atos Nederland BV of Atos International BV. Om lid te worden moet je eerst een (gratis) account aanmaken op deze site. Hoe je een account aanmaakt lees je hier. Als je al een account hebt, log je daarmee in waarna bovenaan dit artikel een tabblad "Register" zichtbaar wordt. Vink daarop aan dat je akkoord gaat met de inhouding van € 2,00 en verstuur het formulier met de "Deelname verzenden" knop.

Gepensioneerde medewerkers van Atos die lid waren van FUNology tot hun pensioendatum, kunnen lid van FUNology blijven. Medewerkers vanuit andere Atos landen met een tijdelijke opdracht van minimaal 6 maanden in Nederland, kunnen ook lid worden. De betaling van de contributie wordt jaarlijks geind door 24 euro over te maken op bankrekening IBAN NL86 RABO 0129333166 t.n.v. Atos Personeelsvereniging. Als je vragen hebt, stel deze via mail aan funology@atos.net.