Algemene ledenvergadering 2020

Location: 
Date: 
Tuesday, 31 March, 2020 - 17:00
Pricing: 
gratis
Members only: 
Yes (members only)
Children allowed: 
No
Minimum age: 
18

Algemene ledenvergadering 2020

ATTENTIE : De Algemene Ledenvergadering van 31 Maart is uitgesteld i.v.m. het coronavirus. Zodra er een nieuwe datum bekend is, zullen we alle leden via mail informeren.

De algemene ledenvergadering 2020 vindt dit jaar plaats op dinsdag 31 maart om 17:00 uur in het restaurant van Flight Forum te Eindhoven. 

Agenda:

 1. Opening
 2. Ingekomen stukken en definitieve vaststelling agenda
 3. Notulen algemene ledenvergadering van 2019 (ook te vinden onderaan deze pagina, alleen voor leden)
 4. Mededelingen
 5. Jaarverslag 2019 (ter inzage tijdens de ledenvergadering)
 6. Financieel verslag 2019 (ter inzage vooraf/tijdens de vergadering)
 7. Verslag kascommissie/verlening decharge aan het bestuur 2019

  • Kascontrolecommissie 2019: Frans Lommen en Roel Holtland
 8. Verkiezing kascommissie voor 2020
 9. Vaststellen begroting 2020
 10. Benoeming/verkiezing/aftreding bestuur
 • Aftredend: Rob Blauw, Mariette Zweerts, Trudy von Burg
 • Kandidaatstelling ontvangen: Stefanie Terkers, Huub Meertens, Jeannette Ramaker
 • Vacatures: 3 totaal vacatures
 • Nieuwe kandidaten kunnen zich tot aanvang van de ALV melden bij bestuur
 1. Blik op de activiteiten en programma 2020
 2. Rondvraag
 3. Sluiting vergadering met een hapje en een drankje